Skorstenar

  • En ny skorsten med en mindre diameter än tidigare.