X
  • No products in the list

Viktig information

Ansök om bygglov/bygganmälan hos din kommun före montage av eldstad. Alla installationer av eldstäder måste besiktas även om du anlitat en utbildad montör. Kontakta din lokala skorstensfejarmästare efter färdigt montage.

Länkar